کانکس مهندسی

مزایای استفاده از کانکس: مناسب برای پروزه های راهسازی و ساختمانی جهت اسکان سریع کارگران قابل حمل و نقل و جابجایی در مناطق صعب العبور بگارگیری فن...

READ MOREREAD MORE