ساندویچ پانل بجنورد

ساندویچ پانل بجنورد ساندویچ پانل بجنورد استان خراسان شمالی به مرکزیت شهر بجنورد درشمال شرق ایران است. بزرگترین شهر استان بجنورد است. این استان با مصوبه دولت در سال ۱۳۸۳ و پس از تقسیم استان خراسان به سه استان، ایجاد شد. مساحت این استان ۲۸۴۳۴...

بیشتر بخوانیدبیشتر بخوانید