فروش ساندویچ پانل ماموت

مراجل نصب ساندویچ پانل ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺘﻦ ﭘﺎشی ﻃﺮﻓﻴﻦ یک ﭘﺎنل‌ها ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۴ ﺳﺎنتی‌متر، یک ﭘﺎنل‌  بی‌ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺯ ﻣﻼﺕ ﮔﭻ ﻭ ﺧﺎﮎ می‌باشد ﻭ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍی ﭘﻼﺳﺘﺮ ﮔﭻ...

READ MOREREAD MORE