ساندویچ پانل

ساندویچ پانل

ساندویچ پانل ساندویچ پانل ها یا ساندویچ پنل در صنایع مختلفی از جمله صنایع تولیدی، کشاورزی، مرغداری، نظامی، شیمیایی، مراکز صنعتی، پلیسی، امداد و نجات، هوافضا و هسته ای مورد استفاده قرار می گیرد. ضخامت و نوع آن بر اساس نوع مصرف آن متفاوت است که...

بیشتر بخوانیدبیشتر بخوانید