ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل سقفی ساندویچ پانل سقفی مستقیما بر روی آهن یا فولاد سقف سازه ها قرار می گیرد. در صورت استفاده از این پانل ها دیگر نیازی به استفاده از...

READ MOREREAD MORE