آبرو گالوانیزه

آبرو گالوانیزه آبرو گالوانیزه چیست؟ سوالی کلی است زیرا آبرو یا گاتر به مفهوم کانال‌های پیش ساخته آب به همراه ابزار دیگری نظیر فلاشینگ و آبرو گالوانیزه معنی خاص خودش را می‌یابد مانند آبرو یا گاتر ورق فلاشینگ، تعریف فلاشینگ در بخش‌های قبلی آورده...

بیشتر بخوانیدبیشتر بخوانید